De Kinderrechtenmonitor zet talrijke Nederlandse onderzoeken op een rij, waarin de naleving van kinderrechten direct dan wel indirect aan de orde komt. Met elkaar levert dat een beeld op over de naleving van de bepalingen uit het Kinderrechtenverdrag.

Kinderrechtenmonitor

Samenvatting