De Kinderombudsman wil in gesprek met jou over je jeugd in het aardbevingsgebied. Hoe kijk je terug op die tijd? Waar had je terugkijkend behoefte aan; wat heb je gemist en is er iets dat je nu nodig hebt om goed verder te kunnen? Wat zou er moeten veranderen voor kinderen en jongeren die daar nu opgroeien?

Met jullie ervaring en antwoorden kunnen wij nog beter opkomen voor kinderen en jongeren in het getroffen gebied en ook voor jongeren die er gewoond hebben. De Kinderombudsman heeft in 2017 onderzoek gedaan naar de gevolgen van de aardbevingen voor kinderen in Groningen. Uit dat onderzoek kwam onder andere naar voren dat kinderen en jongeren niet makkelijk konden praten over de aardbevingen, slecht sliepen, bang waren en hun toekomst somber inzagen.

Nu bijna vijf jaar later is de Kinderombudsman opgeroepen te getuigen voor de Parlementaire EnquĂȘtecommissie Aardgaswinning. Er is al veel bekend over hoe kinderen die in het gebied wonen zich voelen maar niet over hoe jongeren terugkijken op hun jeugd en wat ze nu nodig hebben. Graag gaat de Kinderombudsman daarom ook met 10 tot 20 jongvolwassenen in gesprek.

Aanmelden

Het is helaas niet meer mogelijk je aan te melden voor de gesprekken.

De gesprekken vinden plaats op vrijdag 16 september op een locatie in de stad Groningen. De gesprekken worden opgenomen (audio) voor verslaglegging.

Er zijn twee groepsgesprekken op vrijdag 16 september: in de ochtend van 9:30 tot 11:30 en van 13:30 tot 15:30 uur. Nadere informatie over de exacte locatie volgt nog.

Na afloop van het gesprek krijg je als dank een cadeaubon.

We kijken uit naar jullie reacties en hopen op jullie medewerking om de ervaringen van Groningse jongeren goed over te kunnen brengen!

Meer informatie

Is het voeren van een groepsgesprek lastig voor je, dan bekijken we (in overleg met jou) of we een individueel gesprek kunnen organiseren.

Mocht het niet lukken om zelf te komen, maar wil je wel je verhaal doen, dan horen we dat ook graag. Dan delen we alvast een vragenlijst met je die je thuis kunt invullen en naar ons kunt mailen.

Ken je iemand die ook met ons in gesprek wil, zoals een broer of zus of een vriend(in)? Stuur deze uitnodiging dan vooral door!