Veel kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied in Groningen ervaren mentale problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om angst voor nieuwe bevingen en onzekerheid of stress over hun huizen. De staatssecretaris heeft plannen bekend gemaakt om het mentale welzijn van bewoners in het aardbevingsgebied te bevorderen. De Kinderombudsman ziet dat de staatssecretaris in zijn plan oog heeft voor de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren in dit gebied.

Overkoepelende toekomstvisie

Het enige wat in de plannen nog mist, is een overkoepelende toekomstvisie voor kinderen en jongeren voor de hele provincie en een hierop afgestemd samenhangend beleid. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: 'Met extra investeringen op de ontwikkelingen van kinderen. Hier ligt een taak voor de provincies, gemeenten én het rijk.'

Concreet vragen wij de staatssecretaris om 3 dingen:

1. Een goed uitgewerkt en samenhangend pakket van maatregelen dat op de korte én lange termijn pro-actief meer kinderen en jongeren bereikt die te maken hebben met angst voor aardbevingen en/of met herstel en versterking;   

2. Het beoogde doel per voorstel en wanneer dat doel behaald zal zijn;

3. Het ontwikkelen en implementeren van een kinderrechtelijke toets (een kindeffectrapportage) bij de toekomstplannen voor de getroffen regio. 

Lees onze brief aan de staatssecretaris over het toekomstperspectief van kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied