Onlangs publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een impactanalyse over de voorgenomen sluiting van de gespecialiseerde hartzorg voor kinderen weg te halen uit UMC Groningen en Leiden UMC. Volgens de NZa is er door sluiting van de afdeling in het UMC Groningen een aanzienlijk risico dat inwoners van het noorden van Nederland niet meer volwaardige acute zorg kunnen krijgen.

Die conclusie sluit aan bij de zorg die Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vorig jaar al deelde. Sluiting is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Kinderen hebben recht op de best mogelijke gezondheid en (beschikbaarheid van) gezondheidszorg. Daarbij geldt volgens het Kinderrechtencomité het zogenaamde non-regressie beginsel; beschikbare passende zorg mag alleen beter worden en niet slechter.

Bovendien moet het kabinet het belang van kinderen goed onderzoeken en meewegen in dit besluit. Dat betekent dat er gesproken moet worden met kinderen op wie het besluit een impact heeft. Dat staat in artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag.

Lees onze brief aan minister Kuipers over de voorgenomen sluiting