De Kinderombudsman vindt de klacht niet gegrond.

Uit ons onderzoek blijkt dat Cardea berichten had gekregen over mogelijk agressief gedrag door de vader. Cardea heeft niet met vader zelf gesproken over deze berichten. Door deze berichten besloten hulpverleners de begeleide omgang niet door te laten gaan. Volgens het kinderrechtenverdrag is het voor kinderen belangrijk dat zij omgang hebben met hun vader, maar dit moet wel op een veilige manier kunnen. Het kinderrechtenverdrag zegt ook dat bij elk besluit goed bekeken moet worden, wat het beste besluit is voor het kind.

De Kinderombudsman vindt dat Cardea goed gekeken heeft naar wat het beste was voor de kinderen. De Kinderombudsman vindt wel dat Cardea met vader had moeten praten over de berichten die zij over hem ontvangen hadden. Nu vader hier niets van wist, was het besluit van Cardea om de begeleide omgang niet te laten doorgaan een hele nare verrassing voor vader. De Kinderombudsman vindt dit heel vervelend voor vader, maar vindt het besluit van Cardea om de omgang niet te starten nog steeds wel het beste besluit voor de kinderen.

Lees het hele rapport 'Beslissing over het begeleiden van omgang tussen kinderen en hun vader'