De klacht is afkomstig van de 16-jarige Lisa (niet haar echte naam) en haar ouders. Door een roosterwijziging begon haar gymles direct na de schoolpauze. Haar school maakt gebruik van een buitenlocatie voor gym. Lisa moest in de pauze haar gymspullen en fiets pakken, naar deze locatie fietsen en zich daar omkleden. Daardoor had ze niet genoeg tijd om te eten en te drinken en kon ze niet goed meedoen aan de gymles.

Lisa en haar ouders klaagden eerst bij de school en bij het schoolbestuur. Zij wezen de klacht af. De Geschillencommissie gaf Lisa en haar ouders wel gelijk. De school en bestuur deden daar niks mee.

Daarom stapten Lisa en haar ouders naar de Kinderombudsman. Wij deden onderzoek en geven Lisa en haar ouders gelijk. De school heeft bij het aanpassen van het rooster onvoldoende onderzoek gedaan naar wat voor haar en haar klasgenoten het beste besluit is. Hierdoor heeft er geen goede afweging plaats kunnen vinden tussen het belang van Lisa en haar klasgenoten en eventuele overige belangen.

De Kinderombudsman geeft de school en het bestuur het advies om in de toekomst bij iedere beslissing die over één of meer leerlingen gaat te handelen zoals in artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag is bepaald. De school en het bestuur kunnen ons stappenplan gebruiken om het beste besluit voor kinderen te nemen.

Lees het rapport rapport 'Belang van leerlinge(n) onvoldoende onderzocht door school'