Kinderen hebben recht op de best mogelijke gezondheid en gezondheidszorg. Daarbij geldt volgens het Kinderrechtencomité het zogenaamde non-regressie beginsel; beschikbare passende zorg mag alleen beter worden en niet slechter.

Geografische afstand geeft druk op kwaliteit van het leven en ontwikkeling van kinderen

Het kabinet heeft het voornemen om drie van de vijf kinderhartcentra in Nederland te sluiten. Als het aan minister Kuipers ligt worden kinderen met hartproblemen alleen nog in Rotterdam en Utrecht geopereerd en behandeld. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich zorgen over het voorgenomen besluit. 'De sluiting van de afdeling kinderhartchirurgie van het UMCG bemoeilijkt de beschikbaarheid van zorg voor kinderen in de noordelijke en noordoostelijke provincies aanzienlijk. De afstand die kinderen in dit deel van het land daardoor moeten afleggen voor passende zorg betekent een achteruitgang in de verwezenlijking van hun recht op beschikbare zorg.'

Margrite Kalverboer sprak over het voorgenomen besluit met jongeren van de KinderAdviesRaad van het UMCG. Zij vertelden het volgende:

Als je in zo’n crisissituatie meer dan twee uur in de auto moet zitten óf naar een ziekenhuis moet waar je niet bent geopereerd, geeft dat toch een minder vertrouwd gevoel.

Patiënt Kinderhartcentrum Groningen en lid KinderAdviesRaad

Welk kinderhartcentrum ook sluit, kinderen krijgen er last van. Maar de kinderen in Noord-Nederland krijgen éxtra last.

Een ander lid KinderAdviesRaad

Onderzoek het belang van kinderen en weeg deze mee

Ook vraagt de Kinderombudsman dat het kabinet het belang van kinderen goed onderzoekt en meeweegt in deze kwestie. Dat staat ook zo in het Kinderrechtenverdrag. Margrite Kalverboer: 'Dit vereist volgens het Kinderrechtencomité allereerst onderzoek naar het belang van kinderen, waarvan spreken met kinderen die geraakt worden door het besluit een cruciaal onderdeel is. Met de kinderen die door dit besluit geraakt zijn, is niet over dit voorgenomen besluit gesproken.'

Mijn zorg mijn zaak

In 2021 publiceerde de Kinderombudsman het rapport Mijn zorg mijn zaak. Daarin kwam naar voren dat kinderen beter betrokken willen worden bij álle beslissingen waar ze door hun ziekte mee te maken krijgen. En dat er breder gekeken wordt dan alleen naar de medische kant van de behandeling. Margrite Kalverboer: 'De kinderen uit het onderzoek vertelden ons, dat het voor hun welzijn essentieel is dat de behandeling in hun hele leven past. Het is dan ook in het belang van kinderen dat zij gedurende hun behandeling voor zover mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen zijn.'

Lees de brief aan minister Kuipers over de sluiting van de kinderhartcentra