Jongeren hebben de sociale functie van school nu meer dan ooit nodig blijkt uit recente gesprekken die de Kinderombudsvrouw had met jongeren in het mbo en met professionals. Hieruit komt duidelijk naar voren dat voor het sociaal-emotioneel welzijn van jongeren nog voor het nieuwe studiejaar herstel en perspectief nodig zijn. Studenten geven aan dat zij behoefte hebben aan extra fysieke sociale activiteiten om zich weer beter te voelen, structuur terug te krijgen in hun dagen en weer geloof te hebben in het vervolg van hun opleiding.

Onderbouwing

Het volgen van online onderwijs en het gebrek aan stages en fysieke lessen hebben - in combinatie met andere coronabeperkingen - jongeren in het mbo zwaar belast. Veel jongeren kampen met sociaal-emotionele en mentale problemen. Eenzaamheid, gebrek aan energie, concentratieproblemen en een verstoord dagritme lijken bij veel jongeren aan de orde. De overgang naar weer volledig fysiek onderwijs zal in het nieuwe studiejaar veel van studenten vragen. Om in september een goede start te kunnen maken, is het nodig om de komende weken al te investeren in het welbevinden van jongeren.

Uit de gesprekken komt een wisselend beeld naar voren hoeveel dagen jongeren op dit moment fysiek naar school kunnen gaan. Uit de inventarisatie blijkt dat studenten vaak korte lesdagen hebben waarop er weinig ruimte is voor ontmoeting, zo vertellen zij. Daarom roept de Kinderombudsvrouw op om de laatste weken tot de zomer vooral in te zetten op herstel van de sociale functie van school.

Lees onze brief aan de mbo-scholen