De Kinderombudsman stuurt twee hoofdaanbevelingen aan minister Kuipers. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op wat er in het Kinderrechtenverdrag staat.

Wilsbekwaamheid gaat niet alleen om leeftijd

Ten eerste wil de Kinderombudsman dat bij de beoordeling van wilsbekwaamheid verder wordt gekeken dan alleen naar de leeftijd. Kinderen tussen de 1 en 12 jaar zijn in de conceptregeling wilsonbekwaam. Dat wil zeggen dat kinderen vanwege hun leeftijd niet zelf mogen beslissen over het beëindigen van hun leven.

De Kinderombudsman vindt het te algemeen om de wilsbekwaamheid te bepalen door alleen te kijken naar de leeftijd. Zeker gezien de zwaarte en de mogelijke onomkeerbaarheid van de beslissing over levensbeëindiging. Om in te schatten of een kind hierover een mening kan geven moet er volgens de Kinderombudsman ook gekeken worden naar het ontwikkelingsniveau, het vermogen en de capaciteit van het individuele kind.

Belang van het kind een eerste overweging in besluiten

Verder wil de Kinderombudsman dat de visie en het belang van het kind voorop staat bij zo'n groot besluit als de beëindiging van zijn of haar leven. Het is belangrijk dat artsen kinderen vanaf het begin betrekken bij de beslissing door met kinderen te spreken over hun visie daarover. In de huidige conceptregeling staat dat de arts in eerste instantie de ouders moet betrekken bij het besluitvormingsproces en gezamenlijk met de ouders de beslissing neemt tot levensbeëindiging.

Dat moet anders, schrijft Margrite Kalverboer aan minister Kuipers: 'Laat de visie en belangen van deze kinderen een eerste overweging zijn in de beslissing hun leven al dan niet te beëindigen en betrek ze - anders dan in de regeling staat - vroegtijdig en actief in het besluitvormingsproces.'

Op dit moment zijn er wel regelingen voor de euthanasie van jongeren vanaf 12 jaar en baby's tot 1 jaar. Kinderen tussen de 1 en 12 jaar vallen buiten alle wetgeving. Met de conceptregeling Levensbeëindiging kinderen 1-12 jaar wil de overheid voorkomen dat ongeneeslijk zieke kinderen ondraaglijk lijden in afwachting tot hun overlijden.

Lees de brief aan minister Kuipers over de euthanasieregeling voor kinderen