De uitstoot van de staalfabriek in IJmuiden is schadelijk voor de gezondheid van omwonenden. Dat blijkt uit meerdere rapporten van het RIVM. Dat geldt dus ook voor de gezondheid van kinderen, schrijft kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: 'De overheid heeft in het algemeen een verantwoordelijkheid in de bescherming van de gezondheid van burgers. Voor kinderen geldt daar bovenop dat de overheid zich op grond van het Kinderrechtenverdrag maximaal moet inspannen om de brede ontwikkeling van kinderen waaronder de gezondheid van kinderen te beschermen.'

Uit een inventarisatie van de Kinderombudsman blijkt dat er tot nu toe onvoldoende gekeken wordt naar de belangen van kinderen en de ontwikkeling van kinderen in brede zin. De Kinderombudsman maakt zich daar zorgen over. De situatie rondom Tata Steel heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid. Het vraagstuk raakt ook andere aspecten van de ontwikkeling van kinderen in die omgeving. Zoals zorg, bescherming en veiligheid.

Lees onze brief over de belangen en rechten van kinderen rondom Tata Steel in IJmuiden