We organiseerden vier spreekuren voor de inwoners van de eilanden. Hier konden zij terecht met hun vragen, signalen of klachten over de naleving van kinderrechten. Tot slot sprak het team met diverse organisaties die met en voor kinderen werken.

Wat vinden kinderen belangrijk

Wij voerden meerdere gesprekken met kinderen. Zij vertelden hoe het is om op te groeien op een eiland en wat zij nodig hebben om gezond en veilig op te groeien. De kinderen vertelden dat zij houden van de natuur op de eilanden en dat het fijn is dat je iedereen kent. Dit laatste kan ook een keerzijde hebben, bijvoorbeeld als je gepest wordt. Het onderwerp pesten kwam vaker terug in de gesprekken met kinderen. Ook vertelden kinderen dat zij graag meer te doen willen hebben. Zij zouden het leuk vinden als er meer keus is in sportactiviteiten en dat je naar de bioscoop kunt gaan.

Spreekuren

Tijdens de spreekuren konden de inwoners van de eilanden hun vragen, signalen of klachten over de naleving van kinderrechten voorleggen aan het team van de Kinderombudsman. Per zaak onderzoeken wij of, en zo ja hoe we een rol kunnen spelen in de naleving en bevordering van de rechten van het kind.

Gesprekken met organisaties

Naast de gesprekken met de kinderen en inwoners, spraken we ook met verschillende organisaties die met en voor kinderen werken. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er veel aandacht is voor gezond eten en bewegen op scholen en kinderdagverblijven. Organisaties spraken ook uit welke zorgen zij hebben. Deze zorgen gaan bijvoorbeeld over armoede en uitsluiting, pesten, sexting en het onderwijs.  De organisaties deelden met ons hoe zij met elkaar samenwerken om verbetering te brengen in de situatie van kinderen. Dit doen zij bijvoorbeeld door regulier overleg met elkaar te hebben waarin zij zaken bespreken en door goed op de hoogte te zijn van elkaars werk.