Kinderombudsman Marc Dullaert wil in deze regionale bijeenkomst, die eerder al werd gehouden in Maastricht, graag laten zien wat armoede voor kinderen betekent, horen waar politici en professionals in de praktijk tegenaan lopen en samen met diverse andere sprekers praktische handvatten bieden voor een kindgericht armoedebeleid waar kinderen zelf ook mee mogen praten. Daarnaast deelt de Kinderombudsman de gemeenten een handreiking uit, die gemeenten kan helpen bij het opstellen van een kindpakket. Deze handreiking is beschikbaar voor alle gemeenten.

Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Opgroeien in armoede heeft veel effect op het leven van kinderen. Kinderen worden dagelijks geconfronteerd met geldgebrek. Niet alleen omdat materiƫle zaken ontbreken, maar vooral omdat ze niet mee kunnen doen. De Kinderombudsman vindt dat armoede geen stempel mag drukken op de rest van je leven. Daarom adviseerde de Kinderombudsman in 2013 gemeenten om een armoedebeleid te ontwikkelen, met hulp die direct ten goede komt aan kinderen. Ook de gemeenteraden op Walcheren vinden dat kindarmoede aangepakt moet worden. Zij hebben dan ook het initiatief genomen om dit jaar te komen tot een kindpakket waarbij participatie van kinderen een essentiƫle rol speelt.

Ook voor de Rijksoverheid is het bestrijden van armoede onder kinderen een belangrijk onderwerp. Staatssecretaris Jetta Klijnsma zet structureel extra geld in voor armoede- en schuldenbestrijding in gemeenten (90 miljoen per jaar). Zij is ook een groot voorstander van het kindpakket.

Klik hier voor de Handreiking 'Kinderen in armoede'