Het beleid mist kinderrechten als uitgangspunt voor de aanpak van kinderarmoede. Specifiek het recht op leven en een brede ontwikkeling.

Daardoor mist het plan een aanpak op essentiële onderdelen die voor de ontwikkeling van kinderen van belang zijn. Zoals de inkomenspositie van ouders en de opvoedrelatie tussen kinderen en hun ouders. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: "Een aanpak die ervoor zorgt dat ouders weer goede ouders kunnen zijn. Hierdoor kan voorkomen worden dat ouders en kinderen - in het ergste geval - van elkaar gescheiden worden omdat ze vanwege alle problemen die ze ervaren een bedreiging vormen voor de ontwikkeling en de veiligheid van hun kind."

In 2017 heeft de Kinderombudsman onderzoek gedaan naar kinderarmoede in Nederland. Een van onze aanbevelingen was dat de aanpak van kinderarmoede integraal moet zijn en gericht op alle domeinen (lees: omgevingsvoorwaarden van de leefomgeving) die door armoede negatief worden beïnvloedt.