In de Syrische vluchtelingenkampen is een gebrek aan voedsel, schoon water en essentiële diensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: 'De meeste kinderen die in de kampen verblijven zijn nog jong maar worden steeds ouder. Door repatriëring op zo kort mogelijke termijn hebben ze het beste perspectief op (re-)integratie in onze samenleving. Hoe langer gewacht wordt, hoe groter de kans op permanent schadelijke gevolgen voor hun ontwikkeling.'

Het VN-Kinderrechtencomité heeft onlangs aangegeven dat de staat verantwoordelijk is voor kinderen van onderdanen die vastzitten in Syrië. De Kinderombudsman richtte in april 2018 al een oproep aan het kabinet om verantwoordelijkheid te nemen. Die oproep is in de afgelopen drie jaar meermaals herhaald, bijvoorbeeld in deze brief begin 2019.

Nederland is goed voorbereid op de terugkeer van kinderen en hun moeders uit IS-gebied. Voor ieder kind heeft de Raad voor de Kinderbescherming een terugkeerplan opgesteld. Daarin staat welke hulp en zorg zij nodig zullen hebben.

Lees onze brief over de Nederlandse kinderen in de kampen in Syrië