In de brief wijst de Kinderombudsman op de bevindingen en aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité van eerder dit jaar. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer schrijft: 'De bevindingen en aanbevelingen zijn belangrijke handreikingen om de naleving van kinderrechten in Nederland verder te verbeteren.' De Kinderombudsman vraagt de Kamerleden de minister te vragen deze aanbevelingen zo spoedig mogelijk op te volgen.

Voorbehouden op Kinderrechtenverdrag

Het gaat onder meer om het voorbehoud dat Nederland maakt op artikelen 37c en 40 van het Kinderrechtenverdrag. Het voorbehoud op artikel 37c houdt in dat Nederland het volwassenenstrafrecht wil kunnen toepassen op jongeren van 16 en 17 jaar en niet wil garanderen dat minderjarige en volwassen gedetineerden altijd gescheiden van elkaar worden geplaatst. Het voorbehoud op artikel 40 IVRK ziet erop dat Nederland lichte delicten van kinderen wil kunnen afdoen zonder raadsman. Ook wil Nederland lichte delicten van kinderen kunnen afdoen zonder de mogelijkheid tot hoger beroep. Het VN-Kinderrechtencomité vindt dat Nederland deze voorbehouden moet intrekken.

Gebruik voorlopige hechtenis

Verder maakt het VN-Kinderrechtencomité zich zorgen over het veelvuldig gebruik van voorlopige hechtenis in Nederland. Het komt in Nederland veel voor dat kinderen vast worden gezet in een politiecel of een jeugdgevangenis. Er wordt te weinig gedaan om dit te voorkomen. Het VN-Kinderrechtencomité vindt ook dat er gestopt moet worden met het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen en dwang van kinderen die in instellingen wonen.

Kinderen in een politiecel

In de brief vraagt de Kinderombudsman ook aandacht voor de eerdere aanbevelingen van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over minderjarigen in de politiecel. Op dit moment kunnen minderjarigen langer dan 24 uur worden vastgehouden zonder dat een rechter kijkt of de minderjarige naar huis kan of niet. Dat moet volgens de Kinderombudsman echt anders.

Kindvriendelijke politiecellen

Daarnaast vindt de Kinderombudsman dat er overal kindvriendelijke politiecellen moeten komen. Dus niet alleen in de nieuwbouw, maar ook in de bestaande gebouwen.

Lees de brief aan de Tweede Kamer met input voor commissiedebat justitiële jeugd