De Kinderombudsman ontving signalen van burgers en instanties over de armoede op het eiland. De kosten van het levensonderhoud en huurkosten stijgen. Verder ontvingen wij onder andere klachten over het gebrek aan plek op scholen voor het primair onderwijs. De Kinderombudsman heeft daarnaast een bemiddelingsgesprek geleid tussen een minderjarige en een instantie. Dat heeft tot meer begrip en inzicht in elkaars positie geleid.

Tijdens het werkbezoek zijn we ook langs geweest bij verschillende instanties op het eiland. Van die gelegenheid hebben we gebruik gemaakt om ook al over de klachten te spreken. De komende tijd worden de klachten en vragen in behandeling genomen.