Kinderombudsman Margrite Kalverboer: "Te lang hebben we als volwassenen gedacht dat het wel meevalt: de impact van een scheiding op het welzijn en de ontwikkeling van een kind. Maar kinderen laten ons weten dat ze veel last hebben van een scheiding. Ze vertellen ons dat ze vooral hun ouders missen, fysiek en/of mentaal. De afwezigheid van een goede relatie met de ouders kan een kind voor het leven tekenen. En dan hebben we het over minimaal 40.000 kinderen per jaar voor wie dat een risico is. Daarom roep ik alle ouders op om ook na een scheiding samen ouders te blijven voor hun kinderen. Als partners ga je uit elkaar. Als ouders blijf je samen verantwoordelijk voor het welzijn van je kinderen". 

Onderzoek naar kwaliteit van leven

De Kinderombudsman vraagt iedere twee jaar aan kinderen tussen de 8 en 18 jaar wat er speelt in hun leven en hoe het met hen gaat. 

Zij beantwoorden vragen over veertien onderdelen in hun leven die samen de kwaliteit van hun leven bepalen: is er thuis genoeg te eten, zijn je ouders of opvoeders in je geïnteresseerd en geven zij het goede voorbeeld, ervaar je voldoende structuur thuis, heb je vrienden die jou kunnen helpen en jij hen, ga je naar een school die bij je past – en zo nog acht. Ook geven ze een cijfer aan hun leven. 

Voor het onderzoek naar de impact van scheiden is de data van 7.520 kinderen over een periode van acht jaar geanalyseerd. Daarbij zijn de antwoorden van kinderen van gescheiden ouders (1917 kinderen) vergeleken met de antwoorden van kinderen van wie de ouders niet gescheiden zijn (5603 kinderen).

Impact op alle factoren in het leven

Uit deze analyse blijkt dat kinderen met gescheiden ouders lager scoren op álle veertien onderdelen die iets zeggen over hun kwaliteit van leven. Ook geven kinderen van gescheiden ouders hun leven gemiddeld een lager cijfer. En als ouders niet normaal met elkaar omgaan, zijn de scores nog slechter. Verder zien we dat meisjes meer last hebben van een (complexe) scheiding dan jongens. 

Sleutelrol voor ouders

Maar de grootste negatieve gevolgen ervaren kinderen van gescheiden ouders in relatie tot hun ouders, blijkt uit de analyse van de Kinderombudsman. Het gaat dan specifiek om het voorbeeldgedrag van de ouders, hun aandacht en liefde voor hun kinderen en de stabiliteit en continuïteit die ze thuis bieden. Ook zien we dat andere positieve invloeden in het leven van kinderen, zoals goed contact met vriendjes of een fijne plek op school, niet opwegen tegen het gemis van een goede relatie met (één van) de ouders. 

“Een scheiding is hoe dan ook een verdrietige ervaring met grote gevolgen. Maar ouders spelen een sleutelrol als het gaat om de vraag hoeveel last kinderen ervan hebben en houden. Ik gun kinderen van gescheiden ouders dat hun ouders normaal met elkaar om gaan en hun kinderen de ruimte geven om van beide ouders te blijven houden. Kalverboer vervolgt: "Ik kan me goed voorstellen dat dit soms een enorme opgave is, want ouders gaan niet voor niets uit elkaar. 

Laten we deze opgave bespreekbaar maken, als ouders en professionals, want praten over de opvoeding van onze kinderen en er hulp bij zoeken is nog altijd een veel te groot taboe".

Lees hier het onderzoek

*Met 'ouders' worden zowel ouders als opvoeders bedoeld. Voor de leesbaarheid van de tekst wordt alleen het woord 'ouders' gebruikt.