De Kinderombudsman ziet te vaak dat het gesprek met de leerling die extra ondersteuning nodig heeft, niet of niet goed plaatsvindt. Hun belang wordt vaak niet duidelijk in kaart gebracht. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: 'Zo zijn er kinderen die vertellen dat ze aanpassingen op school krijgen, terwijl een deel van de problemen juist thuis spelen en dat dat niet opgelost wordt omdat hier met hen niet over gesproken is.' De Kinderombudsman heeft een stappenplan gemaakt om het beste besluit voor het kind te bepalen.

Verder is het verschil tussen basisondersteuning en extra ondersteuning niet duidelijk. Daarom vindt de Kinderombudsman het belangrijk om het hoorrecht van leerlingen te verbreden tot alle zaken die het ontwikkelingsbelang van leerlingen raken.

Lees de reactie op het wetsvoorstel