Om te voorkomen dat kinderen van gescheiden ouders of kinderen die uit huis zijn geplaatst een of beide ouders lange tijd niet te zien krijgen, heeft het team van de Kinderombudsman de uitgangspunten voor contact op een rij gezet. Het doel hiervan is simpel: omgangsregelingen moeten zo goed en zo lang mogelijk overeind blijven.

Er is geen volledige lockdown in Nederland. Kinderen van gescheiden ouders moeten gewoon naar hun vader en hun moeder kunnen, tenzij het niet in hun eigen belang is. Dat contact door moet blijven gaan, geldt ook voor kinderen die uit huis zijn geplaatst. Als iedereen zich zoveel mogelijk aan de afspraken houdt en de 1,5 meter afstand tot anderen bewaart, kun je ook in zorginstellingen gewoon op bezoek.

Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw.

Als er gezondheidsrisico's zijn, kan dat eventueel gevolgen hebben voor het contact tussen kinderen en hun ouders. In dat geval moeten de afspraken die mensen daar over maken in de eerste plaats in het belang zijn van de kinderen. En dit moet goed worden uitgelegd en toegelicht. Zodat kinderen en hun ouders begrijpen dat het echt niet anders kan. De Kinderombudsman heeft een stappenplan ontwikkeld dat daarbij kan helpen.

Meer lezen en ons stappenplan gebruiken?