De Kinderombudsman heeft in 2017 onder andere aandacht gevraagd voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, die een vader of moeder hebben die in de gevangenis zit en voor kinderen en jongeren uit het aardbevingsgebied in Groningen. In het online jaaroverzicht staat in woord en beeld wat de Kinderombudsman in 2017 heeft gedaan voor de rechten van kinderen.

Drie knelpunten

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer ziet in alle onderzoeken, projecten en andere activiteiten in 2017 drie overkoepelende knelpunten die de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de weg staan: 'Ten eerste wordt het belang van kinderen nog te vaak niet meegewogen in besluiten en in de aanpak van problemen. Ten tweede zie ik dat kwetsbare kinderen te maken hebben met grote onzekerheid in hun leven. Ten slotte ontbreekt het aan een integrale aanpak van de problemen waar kinderen mee te maken hebben.' Ze benadrukt dat kinderen en jongeren alleen goed geholpen kunnen worden als hun belang altijd wordt meegewogen, als er naar ze geluisterd wordt en er een samenhangende aanpak is die zich richt op de hele leefomgeving van kinderen: 'Hier maak ik mij als Kinderombudsvrouw hard voor.'

Jeugdzorg, onderwijs en echtscheiding

De Kinderombudsman is in 2017 2.452 keer benaderd met vragen, hulpverzoeken, signalen en klachten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om klachten van ouders die geen passende zorg voor hun kinderen kunnen vinden. Maar ook om kinderen die zich niet gehoord voelen en het idee hebben dat hun mening niet telt. Medewerkers van de Kinderombudsman geven advies, bemiddelen als mensen bij organisaties tegen een gesloten deur aanlopen en verwijzen mensen door naar de juiste instantie.

Net als de afgelopen jaren gaan de meeste vragen en klachten over jeugdhulp, onderwijs en omgang na echtscheiding. Met 774 meldingen staat jeugdzorg bovenaan de lijst van onderwerpen waarover mensen contact opnemen. Het gaat hierbij meestal om vragen of klachten over de uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Kinderen benaderen de Kinderombudsman vaak over problemen met hun gezinsvoogd. Onderwijs staat met 577 meldingen op de tweede plek. Vaak gaat het om situaties waarbij het niet lukt om een kind passend onderwijs te bieden en kinderen thuiszitten. Met 341 meldingen staat de omgang tussen kinderen en ouders na een echtscheiding op de derde plek. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om klachten van ouders die het niet eens zijn met de beslissingen van een rechter over de omgangsregeling. Maar ook om kinderen die last hebben van de vechtscheiding van hun ouders of zich niet gehoord voelen. Vreemdelingenrecht (172) en armoede (134) staan op de vierde en vijfde plek van onderwerpen waarover mensen contact opnemen.

Opkomen voor kwetsbare kinderen

Ook in 2018 blijft de Kinderombudsman zich inzetten kinderen en jongeren, en specifiek voor kinderen en jongeren in de meest kwetsbare situaties. Bijvoorbeeld voor kinderen en jongeren met ernstige problematiek die in afwachting zijn van jeugdhulp en niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. En voor kinderen en jongeren die op campings wonen en te maken hebben met armoede en onzekerheid. 

'Voor deze en alle andere kinderen en jongeren kom ik samen met mijn team op', aldus de Kinderombudsvrouw. 'En net als voorgaande jaren ga ik in 2018 met zoveel mogelijk kinderen en jongeren praten om van hen te horen wat zij belangrijk vinden.'

Bureau Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman maken deel uit van het Bureau Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman ziet toe op het behoorlijk handelen van de overheid. De Kinderombudsman bevordert dat de kinderrechten in Nederland nageleefd worden. De Veteranenombudsman komt op voor de rechten van veteranen. Het eerste gezamenlijke jaarverslag onderstreept hoe belangrijk de verbinding met elkaar en met kinderen, jongeren, burgers en veteranen is voor het werk.