De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar kinderen die gepest worden. Kinderen die worden buitengesloten, uitgescholden en soms ook geschopt en geslagen door andere kinderen. De meeste kinderen worden gepest vanwege hun uiterlijk of hun kleding. Een derde van de kinderen wordt gepest omdat ze een andere huidskleur hebben, een handicap of omdat ze nog niet weten of ze een jongen of een meisje zijn. Als kinderen om die redenen gepest worden, is dat discriminatie.

Gepest worden heeft grote gevolgen voor het leven van kinderen. Bijna 15% van de kinderen wordt zo gepest, dat zij hun leven een onvoldoende geven. Dat zijn vooral kinderen die op meerdere plekken (school, in de buurt, online, etc.) gepest worden.

Ik maak me zorgen over die kinderen, omdat ze zich zo eenzaam voelen doordat ze gepest worden. Daar kunnen we wel degelijk iets aan doen. We moeten meer praten over pesten, pesten serieus nemen en meer ruimte en support geven aan kinderen om ze te laten zijn wie ze zijn.

Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw

Wat moet er veranderen en wie moet dat doen?

De Kinderombudsman vindt dat er een aantal dingen moet gebeuren:

  • De Kinderombudsman wil dat er een brede aanpak tegen pesten komt, waarbij ook aandacht is voor discriminatie en pesten in de buurt, online en op het sportveld. Daarvoor moet iemand binnen het Kabinet verantwoordelijk worden.
  • Voor alle kinderen is het belangrijk dat zij hulp krijgen bij pesten. Ook als het pesten niet opgelost wordt, is het belangrijk voor kinderen om te weten dat ze steun krijgen. Dit vraagt van iedereen in de samenleving, volwassenen én kinderen, dat zij alert zijn op pesten en hulp bieden wanneer zij pestgedrag zien.
  • Veel kinderen vinden het moeilijk om over pesten te praten. Bijvoorbeeld omdat ze zich schamen. Maar praten over pesten is belangrijk. We zien dat kinderen die niet praten over pesten, het meest lijden onder pesten. Bovendien krijgen zij geen hulp tegen het pesten. Het is daarom van belang dat volwassenen zoals leerkrachten, trainers, maar ook wijkagenten en jongerenwerkers een veilige omgeving creëren voor kinderen om over pesten te praten. En dat zij samen met kinderen kijken hoe zij dit kunnen doen.
  • Volwassenen vinden het soms ook moeilijk om over pesten of discriminatie te praten. Daarom moeten alle volwassen die met kinderen werken, zoals leerkrachten, wijkagenten, sportleraren leren hoe ze dit het beste kunnen doen; als ze werken maar ook als ze nog in opleiding zijn.

Over het onderzoek

De Kinderombudsman heeft voor het onderzoek kinderen die gepest worden via een online vragenlijst gevraagd naar hun ervaringen. Naast de vragenlijst spraken we met kinderen over hun pestervaringen en hoe dit hun leven beïnvloedt. Deze verhalen hebben we in ons onderzoeksrapport opgeschreven, zodat iedereen kan zien wat pesten en discriminatie met kinderen doet.

Lees het rapport 'In eenzaamheid gepest'