De voogdij over Anna gaat via de jeugdbescherming. Maar haar voogd is al meer dan een jaar uit beeld, vanwege ziekte. Anna had niet zo lang geleden een kennismakingsgesprek met een nieuwe voogd, maar daar heeft ze niks meer van gehoord. Ze weet ook niet hoe ze contact kan opnemen met deze persoon. En bovendien durft ze dat niet.

De Kinderombudsman krijgt vaker signalen waaruit blijkt dat het crisis is in de jeugdzorg. Hierdoor krijgen kinderen zoals Anna niet de steun die ze nodig hebben. Anna heeft verschillende zorgen en weet nu niet waar ze terecht kan. Ze wordt bijna 18 jaar en wil weten wat ze allemaal vanaf dat moment zelf moet regelen. Daarnaast wil ze graag mee op de studiereis naar het buitenland van haar middelbare school. Dan heeft ze wel toestemming van haar voogd nodig.

Anna besluit om contact op te nemen met de Kinderombudsman. Wij horen het verhaal van Anna aan en besluiten zelf te bellen met de jeugdbescherming. De jeugdbescherming geeft aan dat er een voogd voor Anna is, maar begrijpt dat het voor haar niet duidelijk is wie de contactpersoon is.

De jeugdbescherming besluit om zelf met Anna te bellen om haar dit uit te leggen. Ze verzekeren haar dat ze zich geen zorgen hoeft te maken over haar schoolreis. Die handtekening komt zo snel mogelijk. En ook voor de andere vragen van Anna wordt de tijd genomen.

Anna is gerustgesteld en kan niet wachten tot ze op studiereis gaat. En tot haar 18e verjaardag weet ze nu in ieder geval waar ze terecht kan als ze nog meer vragen of onzekerheden heeft.