Het lukt Mano niet om zijn gedrag aan te passen, en dus mag hij niet mee naar het schoolkamp. Mano is hier erg verdrietig over. Nu kan hij niet zijn basisschool samen met zijn klasgenootjes afsluiten. De moeder van Mano belt het schoolbestuur en die vindt dat Mano toch een ochtendje naar het schoolkamp mag komen. Alleen duurt het schoolkamp in totaal 3 dagen.

De moeder van Mano belt de Kinderombudsman voor advies. Wij horen het verhaal aan en bellen vervolgens de school om ook hun kant te horen van het verhaal. De school geeft aan dat het gedrag van Mano niet acceptabel is. Hij is onvoorspelbaar en uit zich op een brutale en respectloze manier. De school geeft aan dat zij de veiligheid van Mano en de andere leerlingen zo niet kunnen garanderen. Zij willen niet dat Mano zichzelf of andere leerlingen in de problemen brengt.

In het gesprek met de school vragen we welke afweging gemaakt is om tot dit besluit te komen. Samen komen we daarna tot de conclusie dat er eigenlijk weinig rekening is gehouden met de belangen van Mano. Voor Mano is het heel belangrijk om zijn schooljaar goed af te sluiten en de school ziet in dat er meer ruimte is om hem deel te laten nemen aan het programma. Daarom besluit de school dat Mano nog een dag naar het schoolkamp mag onder begeleiding van een vaste leerkracht. Mano is blij en beleeft toch nog een leuke afsluiting van zijn basisschool.

Toolkit 'Het beste besluit' zet het belang van het kind voorop

Het Kinderrechtencomité zegt dat het belang van het kind voorop moet staan wanneer professionals een beslissing nemen over de rechten van een kind. De toolkit 'Het beste besluit' helpt iedere professional om bij zijn beslissingen het belang van kinderen voorop te stellen. De toolkit bestaat uit diverse hulpmiddelen, zoals een vragenlijst en checklist.

Lees meer over de toolkit