De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar de besluitvormingsprocessen rond de sluiting van De Hoenderloo Groep. In het bijzonder is gekeken naar het voorgenomen besluit tot sluiting, de zorg die kinderen nu krijgen en de toeleiding naar nieuwe zorg. Aanleiding voor dit onderzoek waren verschillende signalen over de reden van sluiting en de vraag of hierbij wel goed is gekeken naar de belangen van de kinderen die er door geraakt zouden worden.

Verschillende ouders en ook medewerkers van De Hoenderloo Groep hadden zich met grote zorgen over de voorgenomen sluiting bij de Kinderombudsman gemeld. Zorgen over wat dit voor de kinderen zou betekenen omdat een verandering van woonplek, hulpverleners, school en vrienden grote impact heeft. Maar er waren ook zorgen over de zoektocht naar een goede vervolgplek, of over het gebrek aan perspectief voor de kinderen, met een terugval in gedrag tot gevolg.

Belangen van kinderen niet voorop

De Kinderombudsman komt tot de conclusie dat de belangen van de kinderen niet altijd goed genoeg zijn onderzocht en meegewogen in de besluitvorming rond de voorgenomen sluiting, de fasen van zorg en de toeleiding naar nieuwe zorg. Dit ondanks de intenties van Pluryn om de belangen van de kinderen in iedere fase goed te wegen. En dit werd ook steeds lastiger. "Nadat het bericht over de sluiting naar buiten kwam, ontstond een ingewikkelde dynamiek. Vooral door het gebrek aan perspectief voor de kinderen, voor wie De Hoenderloo Groep echt een last resort was. Er was als het ware sprake van een valse start, waarna Pluryn het bijna niet meer goed kon doen."

Breder dan alleen De Hoenderloo Groep

De Hoenderloo Groep is niet de enige instelling die sluit of dreigt te sluiten. Er worden voortdurend beslissingen genomen waardoor kinderen van woonplek moeten wisselen. Het gaat dan bijvoorbeeld om sluiting van instellingen na aanbestedingstrajecten. De aanbevelingen in het rapport richten zich dus ook op gemeenten en andere jeugdinstellingen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept daarnaast op om bij dit soort ingrijpende besluiten altijd eerst te kijken naar de belangen van de kinderen die met de gevolgen te maken krijgen.

Betrek deze kinderen in dit proces. Het gaat immers om hun leven. Zij hebben het recht om hierover mee te praten.

Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw.

Onvoldoende plekken voor kinderen met complexe problemen

De sluiting van De Hoenderloo Groep heeft een belangrijk knelpunt blootgelegd. Voor bepaalde groepen kinderen met complexe problemen zijn er geen passende en duurzame plekken in de buurt van hun ouders beschikbaar. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van Pluryn, maar ook van gemeenten en het ministerie van VWS. Deze kinderen werden tot nu toe door De Hoenderloo Groep opgevangen. Voor deze kinderen en voor degenen die na hen komen is het belangrijk dat er goede plekken beschikbaar zijn en blijven. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

"Zij hebben dringend behoefte aan perspectief. Ook hun ouders moeten weten waar ze aan toe zijn. Het kan niet zo zijn dat De Hoenderloo Groep sluit voordat er voor al deze kinderen een geschikte en duurzame plek is waar ook passend onderwijs geregeld is. Meerdere plaatsingen achter elkaar is schadelijk voor hun ontwikkeling."

Oproep tot rust

De kinderen die op De Hoenderloo Groep verblijven dan wel hebben gewoond, zijn kwetsbaar. Voor hen is het belangrijk dat er rust ontstaat rond De Hoenderloo Groep, zodat er voor ieder van hen een passende vervolgplek gevonden kan worden en ieder die bij dit proces betrokken is zich hier ten volle op kan concentreren.

Ga naar het rapport 'Belangen van kinderen voorop?'
Ga naar de vragen voor kinderen