In dit advies geeft de Kinderombudsman een reactie op de uitwerking van dit beleid en doet daarbij een aantal aanbevelingen. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) vormt daarbij de belangrijkste leidraad.

Download advies