Gemeenten krijgen met deze stelselwijziging de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Dit zorgt ervoor dat de zorg en bescherming die een kind nodig heeft, dicht bij huis kan worden georganiseerd. Deze gedachte wordt onderschreven door de Kinderombudsman.

Download advies concept Jeugdwet