De meeste vragen en klachten gingen over jeugdhulp, gevolgd door onderwijs. Ook over gezondheidszorg hadden we veel contact.

Casus over leerlingenvervoer

Welke klachten en vragen krijgen we zoal? In het overzicht publiceren we als voorbeeld een casus. Die gaat deze keer over Sofie. Zij liep tegen problemen aan met leerlingenvervoer. Klachten bij de organisatie worden niet opgelost. Daarom belt haar moeder met de Kinderombudsman. Die schakelt met de gemeente en zo komt het uiteindelijk toch goed met het vervoer van Sofie naar school.

Bekijk het overzicht met de cijfers van het 4e kwartaal van 2021