De meeste vragen en klachten gingen over jeugdhulp, gevolgd door onderwijs. Ook over het gezag en de omgang met een kind hadden we veel contact.

Welke klachten en vragen krijgen we zoal? In dit overzicht publiceren we als voorbeeld een casus. Die gaat deze keer over Rosanne (15). Zij maakte zich zorgen over haar schoolsituatie, maar voelde zich niet gehoord. Met hulp van de Kinderombudsman is ze het gesprek aangegaan. Vaak is een klein zetje genoeg om kinderen zich sterker te laten voelen en meer zelfvertrouwen te geven.

Bekijk het overzicht met de cijfers van het 3e kwartaal van 2021