• Bij je geboorte krijg je een burgerservicenummer. Hiermee kan de overheid jouw gegevens makkelijk en veilig delen met andere officiële organisaties.

 • Je ouders zijn verplicht voor jou en je opvoeding te betalen. Hebben ze niet genoeg geld? Dan helpt de overheid.

 • Een paar weken na je geboorte krijgen je ouders een uitnodiging voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP): je wordt dan ingeënt tegen verschillende infectieziekten,  waaronder de bof, mazelen en kinkhoest.

 • Ben je samen met een volwassene, dan mag je tot je 4e jaar gratis met het openbaar vervoer reizen. Een ov-chipkaart voor in de bus of trein is dan niet nodig.

 • Je mag naar de basisschool vanaf je 4e.

 • Als je ouders werken, kun je tussen de 0-4 jaar naar een crèche of kinderdagverblijf. Jouw ouders krijgen van de overheid een vergoeding voor deze opvang. De hoogte hangt af van hoeveel ze verdienen.

 • Je hebt een eigen identiteitskaart of paspoort nodig als je naar het buitenland gaat.

 • Je hebt vanaf je geboorte een geldig legitimatiebewijs nodig, als je ouders je meenemen naar een dokter.

Vanaf je 5e jaar moet je naar school. Dat is verplicht.

 • Volgens de wet moet de rechter jouw mening meenemen in zijn beslissing. Dit heet een kindgesprek of kinderverhoor: je mag de rechter vertellen wat je ergens van vindt.

 • Je kunt voor de rechter komen, als je de wet overtreedt.

 • Pleeg je tussen je 12 en 15 jaar een strafbaar feit, dan word je gestraft volgens het jeugdstrafrecht. Bijvoorbeeld met een leerstraf, taakstraf of jeugdgevangenisstraf.

 • Je kunt je eigen paspoort aanvragen, als je ouders het goed vinden.

 • Je kunt je als orgaandonor in het donorregister inschrijven. Dat betekent dat je jouw organen wilt afstaan na je dood. Bijvoorbeeld je hart, lever of een nier. Iemand die ziek is, kan dan met jouw orgaan beter worden. Stel, je overlijdt vóór je zestiende, dan kunnen je ouder(s) of voogd bezwaar maken tegen orgaan- en weefseldonatie. De donatie gaat dan niet door.

 • Je kunt een identiteitskaart aanvragen, zonder toestemming van je ouders.

 • Als je ziek bent, heb je het recht om mee te praten over je behandeling.

 • Je mag je mening geven bij adoptie. Als je niet geadopteerd wilt worden, mag je dus nee zeggen.

 • Je mag een formeel verzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor heb je een advocaat nodig. Een formeel verzoek is mogelijk als:

  • je onder toezicht staat van een gezinsvoogd en wilt dat de rechter dit toezicht beëindigt. Een voogd is iemand anders dan je ouders, die erop toeziet dat alles goed met je gaat.

  • je onder toezicht staat van een gezinsvoogd en wilt protesteren tegen een schriftelijke verplichting die hij heeft opgelegd.

  • je uit huis geplaatst bent en wilt dat de uithuisplaatsing minder lang duurt. Of helemaal stopt.

 • Je mag betaald werk doen buiten schooltijd. Bijvoorbeeld een bijbaan op zaterdag en in de schoolvakanties.
 • Je kunt lid worden van de medezeggenschapsraad op school.
 • Je mag een account aanmaken op Facebook, Youtube, Twitter, Snapchat en Instagram.
 • Je moet je paspoort of Europese Identiteitskaart altijd bij je dragen en laten zien als de politie hiernaar vraagt.
 • Je bent verantwoordelijk voor schade die je veroorzaakt. Je ouders zijn medeverantwoordelijk.
 • Als je werkt, heb je recht op het minimumjeugdloon.
 • Je mag kranten bezorgen, ook een ochtendkrant.
 • Je kunt een visvergunning aanvragen.
 • Je kunt met 15,5 jaar je theorie-examen bromfietsrijbewijs afleggen.
 • Je leerplicht van 5 dagen per week loopt af, als je tenminste een havo-, vwo- of mbo2-diploma hebt.
  De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Word je 16 jaar? Dan moet je het schooljaar dus eerst nog afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Als je minimaal 12 volledige schooljaren hebt afgerond, dan is de leerplicht voorbij. Een groep of klas overslaan telt mee als volledig schooljaar.
 • Je mag brommer rijden met een brommercertificaat.
 • Je mag een tractor besturen met een tractorcertificaat.
 • Je mag vanaf je 16e theorie-examen voor rijbewijs B doen.
 • Je mag met 16,5 jaar beginnen met autorijlessen.
 • Je mag een testament maken. Hierin kun je aangeven wat je wilt dat er met jouw geld en bezittingen gebeurt als je overlijdt.
 • Je bent nu helemaal zelf verantwoordelijk voor schade die je veroorzaakt; je ouder dus niet meer.
 • Pleeg je een strafbaar feit, dan wordt je berecht via het jeugdstrafrecht. Ben je 16 of 17 jaar, dan kun je ook berecht worden volgens het volwassenenstrafrecht.
 • Je kunt een eigen bedrijf beginnen, als je daarvoor toestemming krijgt van de rechter.
 • Je kunt je als donor opgeven, zonder toestemming van je ouders.
 • Je kunt de rechter vragen je meerderjarig te verklaren als je zwanger bent. Op die manier kun je voor je eigen kind zorgen en het zelf opvoeden.
 • Je mag een arbeidsovereenkomst aangaan.
 • Vanaf je 16e mag je zelf beslissen over onderzoeken en medische behandelingen.
 • Vanaf je 16e mag je WhatsApp gebruiken.
 • Je mag je praktijkexamen doen voor het B-rijbewijs.

 • Ben je geslaagd, dan mag je ook autorijden. Tot je 18e moet er wel een begeleider naast je zitten.

 • Je kunt alvast je basisstudiebeurs aanvragen voor als je achttien wordt en wilt studeren.

 • Je mag 5 dagen per week werken als je niet naar school gaat.

 • Je mag jezelf verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten, Eerste en Tweede Kamer. Dit geldt alleen als je achttien wordt in de komende bestuursperiode. Als je wordt gekozen, dan mag je nog geen zetel innemen: dit mag pas vanaf je achttiende.

 • Je bent meerderjarig en volwassen voor de wet.

 • Je mag stemmen bij verkiezingen.

 • Je kunt een proces aanspannen.

 • Iemand anders kan een proces tegen jou aanspannen.

 • Je mag 's nachts werken.

 • Je kunt trouwen zonder toestemming van je ouders.

 • Je kunt zelf een uitkering aanvragen als je daar recht op hebt.

 • Je kunt een bankrekening openen zonder toestemming van je ouders

 • Je mag jouw zetel innemen als je verkozen bent voor de gemeenteraad, Provinciale Staten, Eerste of Tweede Kamer. 

 • Als je een rijbewijs hebt, mag je ook zonder begeleider autorijden.