Door corona moeten we iedere dag weer nieuwe beslissingen nemen. Beslissingen over nieuwe situaties. Deze zijn soms erg lastig, er is nog te weinig kennis over het nieuwe virus en soms gaan de beslissingen tegen je gevoel in. Daarom is het bij iedere beslissing over een kind belangrijk om opnieuw alle belangen en risico's goed tegen elkaar af te wegen. Zo neem je voor ieder kind persoonlijk een weloverwogen beslissing. En kun je deze ook goed uitleggen aan alle betrokken partijen. Want daar hebben kinderen recht op.

Om je op weg te helpen hebben wij een stappenplan gemaakt voor een beslissing over wel of niet contact met ouders in tijden van corona. We leggen je hieronder in 4 stappen uit hoe je zo een belangrijke beslissing het beste aanpakt. 

Stap1

1

Stap 1: Belangen van het kind

Onderzoek wat het beste is voor het kind rond het bezoek van een ouder en de hoogst haalbare gezondheid.

Voor de omgang is relevant

 • De aard van de omgangsregeling (is die gericht op thuisplaatsing, recent ingegaan, gericht op hechting met ouders, et cetera);
 • Frequentie van de omgangsregeling (zien ouder en kind elkaar elke week, eens per maand, eens per twee maanden, nog minder?;
 • De leeftijd van de kinderen: bij kinderen van 0-4 jaar is fysiek contact essentieel voor goede hechting en aan hen is het niet goed uit te leggen waarom contact niet mogelijk is. Daarnaast kan het schadelijk zijn wanneer een kind een ouder wel mag zien maar niet mag aanraken doordat dit als een afwijzing ge├»nterpreteerd kan worden. Oudere kinderen kan makkelijker uitgelegd worden waarom ze ouders wel mogen zien maar niet mogen aanraken of dat ze elkaar ook niet kunnen zien.

Voor de gezondheid is relevant

 • Is het kind extra kwetsbaar qua gezondheid?

Voor het besluit is verder belangrijk:

De mening van het kind

 • wat wil het kind zelf? Wil die wel omgang? 
 • En als dat niet kan, hoe zou hij/zij contact willen hebben?
Meer informatie over

Stap 1: Belangen van het kind

Minder informatie over

Stap 1: Belangen van het kind

Stap2

2

Stap 2: Belangen van anderen

Is het contact gevaarlijk voor anderen? Breng alle risico's in kaart.

Belangen van andere kinderen:

 • Kinderen hebben recht op zo grootst mogelijke gezondheid en bescherming tegen ziektes (ook als die via anderen kunnen worden overgedragen).

Belangen van de instanties:

 • Bescherming van jeugdbeschermers, pleegouders, gezinsouders, medewerkers instellingen en anderen tegen bestemming met Corona virus of het overdragen daarvan zijn belangrijk.

Belang van ouder(s) of verzorger(s):

 • Wens om omgang/contact te hebben met hun kind(eren) of kind te kunnen bezoeken.

Belang van de maatschappij

 • De noodzaak om verspreiding van het coronavirus te beperken.
 • De plicht de rechten van alle burgers te waarborgen.

Andere belangen:

 • Er kunnen nog belangen spelen van andere partijen die meegenomen kunnen worden.
Meer informatie over

Stap 2: Belangen van anderen

Minder informatie over

Stap 2: Belangen van anderen

Stap3

3

Stap 3: belangenafweging

Weeg de belangen van het individuele kind af tegen de andere belangen en risico's.

De belangen van het individuele kind bij omgang zijn groot, vooral bij kinderen tussen de 0-4 jaar. Gezien de huidige situatie kunnen deze toch ondergeschikt zijn aan de andere belangen. Mogelijke alternatieven voor contact/omgang in persoon zoals via video bellen en telefoon worden daarin meegenomen.

De individuele afweging kan ertoe leiden dat:

 • Er toch omgang plaatsvindt 
  Dit kan een uitzondering zijn op beleid op instellingsniveau of anders zijn dan afspraken die pleegzorg of ouders in eerste instantie bedacht hadden.
 • Er omgang plaatsvindt op een andere locatie
 • Er geen omgang plaatsvindt
  Ook dit kan een uitzondering zijn of anders dan normaal gesproken de afspraak is). In dit geval moet gezocht worden naar een bij de leeftijd en wensen van het kind passend alternatief om toch een vorm van contact te hebben via bijvoorbeeld video bellen of zwaaien voor een raam. Een peuter kan misschien niet bellen, maar misschien is video bellen wel mogelijk.
Meer informatie over

Stap 3: belangenafweging

Minder informatie over

Stap 3: belangenafweging

Stap4

4

Stap 4: uitleg aan het kind

Bespreek de beslissing met het kind en leg uit hoe deze beslissing is genomen.

Als het besluit is dat er geen omgang meer zal zijn, dan kan aan ouders en kind worden uitgelegd dat het recht op omgang heel groot is, maar dat dit in dit geval dat niet kan doorgaan waarbij de reden en belangafweging genoemd wordt. Daarnaast wordt verteld welk welk alternatief voor contact er wel is. Tot slot moet er uitgelegd worden aan ouder en kind waar ze eventueel een bezwaar of klacht in kunnen dienen wanneer ze het niet eens zijn met het besluit.

Meer informatie over

Stap 4: uitleg aan het kind

Minder informatie over

Stap 4: uitleg aan het kind

omgangsregelingen na scheiding

Dit stappenplan geldt ook voor omgangsregelingen na scheiding. Deze omgangsregelingen moeten ook zoveel mogelijk doorgang vinden. Ook kinderen in die situaties hebben recht op contact met beide ouders. En dus op omgang met de ouder waar ze niet wonen, tenzij dat niet in hun belang is. Ouders moeten daarover goede afspraken maken. Het stappenplan kan ook (gescheiden) ouders helpen om het beste besluit voor hun kinderen te nemen.

Het coronavirus is elke dag in het nieuws. Er wordt veel over gepraat. Hoe ga je hier mee om? Wij hebben handige informatie over het coronavirus voor jullie op een rij gezet.

De toolkit Het beste besluit helpt om het belang van het kind voorop te zetten. Gebruik de toolkit op de verschillende belangrijke momenten om met elkaar tot een goede beslissing te komen.