Een goed onderbouwd besluit vraagt volgens het Kinderrechtencomit√© om een kindvriendelijk en volledig onderzoek. En om een zorgvuldige afweging tussen wat het beste is voor het kind en welke andere belangen meespelen. Hierbij weeg je altijd mee wat het kind zelf belangrijk vindt en behandel je kinderen gelijk. 

Als professional onderzoek je vanuit jouw deskundigheid de belangen van het kind. Jouw onderzoek en afwegingen leiden vervolgens tot een besluit. In vier stappen kom je tot een goed afgewogen besluit waarbij het belang van het kind voorop staat. Bekijk hieronder de vier stappen.

Een verdere uitwerking per stap vind je hieronder en in de folder.

Bekijk folder voor professionals

Stap 1

Belangen van het kind

Onderzoek wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind en betrek het kind hierbij. 

Meer informatie over

Belangen van het kind

Minder informatie over

Belangen van het kind

Stap 2

Andere belangen

Breng in kaart welke belangen nog meer meespelen.

Meer informatie over

Andere belangen

Minder informatie over

Andere belangen

Stap 3

Afwegen van de belangen

Weeg wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind af tegen wat er verder meespeelt. Stel hierbij het belang van het kind voorop.

Meer informatie over

Afwegen van de belangen

Minder informatie over

Afwegen van de belangen

Stap 4

Uitleg van het besluit

Bespreek de beslissing met het kind en vertel het kind of en wat het ertegen kan doen als hij of zij het er niet mee eens is.

Meer informatie over

Uitleg van het besluit

Minder informatie over

Uitleg van het besluit

Leraar is met leerlingen in gesprek

Twijfels of behoefte aan hulp? 

Bel gratis tussen 12:00 en 17:00 naar 0800 - 876 54 32 of stuur een e-mail naar ombudswerk@kinderombudsman.nl.

Folder en checklijst voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren is ook een folder met vragenlijst en checklijst beschikbaar. De folder 'Het beste besluit voor jou' helpt een kind bij de voorbereiding op het gesprek dat voorafgaat aan het besluit. De vragenlijst sluit aan op de zeven ontwikkelingselementen uit de folder voor professionals.

De checklijst 'Het beste besluit voor jou, een snelle check' bestaat uit vragen waarmee kinderen kunnen controleren of er bij het maken van een besluit goed rekening wordt gehouden met wat voor hen belangrijk is. Ook professionals kunnen de checklijst gebruiken. Ter voorbereiding op het gesprek kan de folder aan het kind worden meegegeven.