Wat is belangrijk voor mij bij dit besluit?

Weet de volwassene die het besluit neemt voldoende over wie jij bent en wat belangrijk voor jou is?

Weten ze....

Wie jij bent?

Weten ze genoeg over jou? Bijvoorbeeld over waar je vandaan komt, hoe oud je bent, of je gelovig bent, over je culturele achtergrond, of je op jongens, meisjes, allebei of geen van beiden valt en hoe jij wilt worden aangesproken?

Wat jij belangrijk vindt? Nu en in de toekomst?

Bijvoorbeeld dat je dichtbij je ouders wilt zijn, met vrienden leuke dingen wilt doen, graag sport, hulp op school of een fijn ziekenhuis in de buurt nodig hebt?

Welke mensen belangrijk voor jou zijn? En hoe je het liefst met hen contact hebt?

Denk bijvoorbeeld aan je ouders, opa en oma, broer of zus, buren of een vriend.

Waar jij je het veiligst voelt? Of wat jij nodig hebt om je veilig te voelen?

Waar er volgens jou het beste voor je wordt gezorgd?

Welke leuke of moeilijke momenten er in jouw leven zijn (geweest)?

Weten ze dat je leuke of moeilijke dingen heb meegemaakt? En dat deze dingen belangrijk zijn voor het besluit?

Hoe jij je op dit moment voelt?

Wat jij nodig hebt om gezond te zijn en gezond te blijven?

Welke hulp of zorg jij nodig hebt?

Wat je nodig hebt op school of op de opleiding die je volgt?

Wat jij de beste beslissing vindt?

Hoe is het besluit genomen? En ben je daarbij betrokken?

Hoe hebben ze jou betrokken bij het nemen van dit besluit? Is er een gesprek geweest? Ben je goed genoeg voorbereid op dit gesprek?

Heb jij in een gesprek met een volwassene kunnen vertellen wat jij belangrijk vindt voor dit besluit?

Is je vooraf gevraagd of je wel of niet jouw mening wilde geven over het besluit?

Je hoeft je mening namelijk niet te geven als jij dat niet wilt. Dat kan ook iemand anders (die jou goed kent) voor jou doen.

Heb je vooraf informatie gekregen over het te nemen besluit?

En was de informatie duidelijk en goed te begrijpen?

Hebben ze aan jou verteld dat je iets of iemand mee mag nemen naar het gesprek als jij dat fijn vindt?

Heb je tijdens het gesprek alles kunnen vertellen wat jij belangrijk vindt?

Is er tijdens het gesprek goed geluisterd naar wat jij belangrijk vindt?

Hebben ze doorgevraagd waarom jij dit belangrijk vindt?

Heb je tijdens het gesprek de tijd en ruimte gekregen om je verhaal te vertellen?

Heb je tijdens het gesprek vragen kunnen stellen over wat er gaat gebeuren?

Hebben ze je goed uitgelegd wat er gaat gebeuren?

Voelde je je veilig en op je gemak tijdens het gesprek?

Vond het gesprek op een fijne en veilige plek plaats?

Is er tijdens het gesprek rekening gehouden met wie jij bent en wat jij nodig hebt om je verhaal te kunnen vertellen?

Hebben ze bijvoorbeeld rekening gehouden met jouw cultuur, religie, leeftijd, geslacht, gezondheid of verblijfsstatus. Al deze onderdelen kunnen van invloed zijn op het gesprek. Als daar rekening mee
wordt gehouden, voel jij je meer op je gemak en kun je makkelijker je mening geven.

Is er aan het einde van het gesprek goed uitgelegd wat ze nu gaan doen en wanneer ze jou vertellen welk besluit ze hebben genomen?

Is het besluit goed aan jou uitgelegd?

Als het besluit anders is dan je had gewild; hebben ze uitgelegd waarom dat zo is? Begrijp jij waarom ze dit besluit hebben genomen en hoe zij rekening hebben gehouden met jouw mening? Heb je de uitleg op papier meegekregen, zodat je het later nog eens terug kunt lezen?

Weet jij wat je kunt doen als jij het niet eens bent met het besluit

Hebben ze je goed uitgelegd wat je kunt doen?

Heb je de helft van de vragen met ‘nee’ beantwoord?

Dan kan het zijn dat de volwassene te weinig over jou weet om een goed besluit te nemen. Of dat jij je mening niet op een fijne en veilige manier hebt kunnen geven. Het is belangrijk dat de volwassene die het besluit genomen heeft, weet dat het besluit niet op de goede manier is genomen. Leg uit aan de volwassene waarom het besluit volgens jou niet op de goede manier is genomen. Misschien vind je het fijn om dit samen te doen met iemand die je vertrouwt.

Heb je twijfels of behoefte aan hulp?

Je kunt altijd hulp vragen aan een volwassene die je vertrouwt. Of ga naar een kinder- en jongerenrechtswinkel bij jou in de buurt. Je kunt ook contact opnemen met de Kinderombudsman. Bel gratis tussen 12:00 en 17:00 naar 0800 - 876 54 32 of stuur een e-mail naar ombudswerk@kinderombudsman.nl.