Bij het maken van een beslissing over jou moet rekening gehouden worden met de dingen die jij belangrijk vindt. Wat zijn nu precies jouw rechten? En wat vind jij belangrijk?

Zelf aan de slag! Wat vind jij belangrijk?

Heb jij hulp nodig om hier achter te komen? Of vind je het soms nog lastig uit te kunnen leggen aan een volwassene wat voor jou belangrijk is? De Kinderombudsman helpt je op weg met duidelijke informatie en verschillende tools.

Lees hieronder eerst meer over jouw rechten en wat belangrijk is bij het nemen van beslissingen. Ook heeft de Kinderombudsman heeft een stappenplan gemaakt voor iedereen die beslissingen neemt over kinderen en jongeren. Wat belangrijk is voor jou telt zwaar mee bij het nemen van de beslissing. Lees op deze pagina meer over het stappenplan. Ga vervolgens Zelf aan de slag met onze tools!

Weet jij eigenlijk wat jouw rechten zijn?

Weet waar je recht op hebt!

Jij hebt verschillende rechten. Die staan beschreven in het 'Kinderrechtenverdrag '. De Verenigde Naties hebben in 1989 het Kinderrechtenverdrag opgesteld. Bijna alle landen in de wereld hebben dit verdrag ondertekend. Ook Nederland.

Dit zijn de belangrijkste rechten (artikelen) uit het Kinderrechtenverdrag die jou beschermen:

 • Je mag niet gediscrimineerd worden (artikel 2). Het maakt niet uit wie je bent, hoe oud je bent, en waar je vandaan komt: je bent even belangrijk als iedereen. 
 • Wat voor jou nu en in de toekomst belangrijk is staat voorop in beslissingen (artikel 3).
 • Je hebt het recht om goed op te groeien en je te ontwikkelen (artikel 6).
 • Je hebt het recht om je mening te geven (artikel 12). Volwassenen moeten naar je luisteren wanneer je vertelt wat belangrijk voor jou is. En hiermee rekening houden. 

Kinderrechtenverdag? 

Elk recht dat je als kind hebt wordt omschreven in het internationale kinderrechtenverdrag. De uitleg van een recht is omschreven in een 'artikel'. Alle kinderrechten uit de wet staan in 54 (!) artikelen beschreven.

Lees verder: Waar heb ik recht op?

Belangrijk bij beslissingen

Voorbeelden van beslissingen

Dit zijn voorbeelden van beslissingen die over jou genomen worden:

 • Je ouders gaan scheiden en er wordt besloten bij wie en waar je gaat wonen.
 • Het gaat niet goed met je, en je hebt (medische) zorg of hulp nodig.
 • Het is thuis niet veilig en er wordt besloten of je in een pleeggezin, gezinshuis of groep moet wonen.
 • Je heb iets strafbaars gedaan en er wordt besloten wat voor straf je krijgt.
 • Je moet van school wisselen en er wordt besloten welke school bij jou past.
 • Je bent een vluchteling en er wordt besloten of je in Nederland kan blijven of niet.

Duidelijke uitleg

De uitleg die je krijgt over de beslissing moet duidelijk zijn. Zodat je snapt waarom de beslissing is genomen.

Dit is belangrijk om te weten bij beslissingen:

 • De volwassene zoals een leraar of een hulpverlener, geeft jou informatie over de beslissing. Alle informatie die je krijgt moet duidelijk zijn en moet jij kunnen begrijpen.
 • Ze nemen tijd voor jou.
 • Ze weten wie jij bent en hebben respect voor jou.
 • Ze luisteren naar jou: je moet kunnen zeggen wie je bent en wat je belangrijk vindt.
 • Jouw mening heeft echt invloed op de beslissing.
 • Ze nemen de beslissing samen met jou.
 • Er wordt op een voor jou fijne en veilige plek met je gepraat. Ze zijn er echt voor jou.

Kom je er (samen) niet uit? Of heb je nog andere vragen?

Neem dan contact op met de Kinderombudsman. Wij denken graag met je mee! Je kan ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 17.00 uur bellen op 0800 – 876 54 32. Je krijgt dan een collega van de Kinderombudsman aan de telefoon die veel weet over kinderrechten.