Kinderombudsman wil kinderrechten terugzien in coalitieakkoord

3 apr 2017

Het nieuwe Kabinet moet investeren in de kwaliteit van de jeugdhulp, gelijke kansen voor alle kinderen bevorderen en de rechtspositie van vreemdelingenkinderen verbeteren. Ook moet er een Nationaal Actieplan Kindermishandeling komen. Dit schrijft de Kinderombudsman in een brief aan informateur Edith Schippers en de formerende partijen. 

Het regeerakkoord waaraan zij werken wordt – als de formatie slaagt – de basis van het komende Kabinet en heeft daarmee aanzienlijke gevolgen voor kinderen.

In de brief aan de informateur geeft de Kinderombudsman de formerende partijen vier issues mee die vanuit het perspectief van kinderrechten een plek moeten krijgen in het regeerakkoord. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: “De formerende partijen staan voor lastige belangenafwegingen bij het prioriteren van speerpunten van het nieuwe Kabinet. In navolging van het VN-Kinderrechtenverdrag moeten de belangen van de kinderen in Nederland steeds een eerste overweging zijn. Welke impact hebben de keuzes die ze maken op hen?”

Lees hier de hele brief aan de informateur.

Over de Kinderombudsman

Het Instituut Kinderombudsman heeft als taak te bevorderen dat de rechten van kinderen in Nederland worden nageleefd. Vanuit zijn onafhankelijke rol controleert de Kinderombudsman wetgeving, beleid en uitvoering op alle mogelijke terreinen die kinderen aangaan. De Kinderombudsman verspreidt kennis over kinderrechten, doet thematisch onderzoek, behandelt klachten over mogelijke kinderrechtenschendingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het parlement en de regering. Het VN-Kinderrechtenverdrag is daarbij het toetsingskader.