Veel gestelde vragen

De Kinderombudsman wil u graag helpen. Misschien staat uw vraag in de lijst hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de Kinderombudsman.

Wat doet de Kinderombudsman?

De Kinderombudsman controleert of de overheid de kinderrechten in Nederland naleeft. Hij controleert dit ook bij private organisaties zoals scholen, kinderopvang, jeugdzorginstanties en de gezondheidszorg. In 1989 zijn de kinderrechten door de Verenigde Naties (VN) vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag.

Meer over de Kinderombudsman vind je hier.

Wie is de Kinderombudsman?

Margrite Kalverboer is op 22 april 2016 beedigd als Kinderombudsman. Zij is bijzonder hoogleraar Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht. Ze studeerde rechten en orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1996 promoveerde ze op een onderzoek naar de wijze van rapporteren over opvoedings- en verzorgingsproblematiek bij de Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord.

Margrite Kalverboer was van 1996 tot en met 2002 als gedragswetenschapper en hoofd Zorg werkzaam in de justitiële jeugdinrichting Het Poortje te Groningen. Daarna was Margrite Kalverboer als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Jeugdzorg van de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen

Wat is het verschil tussen de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman?

De Kinderombudsman is onderdeel van Bureau Nationale ombudsman. Bureau Nationale ombudsman controleert of de overheid behoorlijk handelt naar de burgers. De Nationale ombudsman handelt alleen klachten af over de overheid.

De Kinderombudsman houdt zich bezig met kinderrechten zoals die zijn vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman controleert niet alleen of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook door private organisaties in het onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg en de kinderopvang.

Waarom is het belangrijk dat er een Kinderombudsman is?

Kinderen en jongeren hebben een speciale positie door hun leeftijd en door de mate waarin zij voor hun rechten kunnen opkomen. Ze hebben weinig invloed op de besluitvorming over hun leefomstandigheden. Als hun rechten worden geschonden, kunnen ze niet zelf naar een rechter stappen. Om kinderen en jongeren te helpen bij de bescherming van hun rechten is er nu de Kinderombudsman.

Waarvoor kan ik bij de Kinderombudsman terecht?

U kunt bij de Kinderombudsman terecht met:

  • vragen over de rechten van kinderen;
  • klachten over de naleving van de kinderrechten door overheidsinstanties en instanties op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg; 
  • signalen over structurele problemen in de naleving van de kinderrechten door de overheid of instanties op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg.

Op de contactpagina leest u hoe u contact op kunt nemen met de Kinderombudsman voor uw vraag, klacht of signaal.

Wanneer kan ik met mijn klacht bij de Kinderombudsman terecht?

De Kinderombudsman kan uw klacht alleen aannemen als het voldoet aan de volgende punten. Uw klacht:

  • gaat over kinderrechten.
  • gaat over de overheid, een organisaties in de gezondheidszorg, vrijwillige jeugdzorg, kinderopvang of het onderwijs.
  • gaat over een voorval dat is gebeurd toen het kind jonger was dan 18 jaar.
  • gaat over een voorval minder dan een jaar geleden.
  • gaat niet over de uitspraak van een rechter.
  • is ingediend bij de organisatie waarover uw klacht gaat en u heeft een reactie hierop ontvangen.

Wie kan bij de Kinderombudsman een klacht indienen?

Iedereen die vindt dat kinderrechten worden geschonden, kan terecht bij de Kinderombudsman: kinderen, jongeren en volwassenen. U kunt bij de Kinderombudsman een klacht indienen over een individueel geval, maar u kunt ook een signaal afgeven over het structureel schenden van kinderrechten.

Wat is het verschil tussen een klacht en een signaal?

Een klacht gaat over het schenden van kinderrechten in een individueel geval. Dus als u vindt dat één kind of één jongere gedupeerd is. Een signaal gaat over het structureel schenden van kinderrechten door bijvoorbeeld een instantie. Hier worden meer kinderen de dupe van.

Wat doet de Kinderombudsman met uw signaal?

De Kinderombudsman registreert uw signaal. Als er meer signalen binnen komen dan kan de Kinderombudsman hier onderzoek naar doen of er een advies over uitbrengen aan de betrokken partijen of het parlement.

Wat doet de Kinderombudsman met een klacht?

De Kinderombudsman kijkt eerst of hij een klacht in behandeling kan nemen. Voldoet uw klacht aan de voorwaarden, dan beslist de Kinderombudsman wat de beste manier van handelen is. Dit kan zijn door direct in te grijpen door te bellen of door een bezoek aan de betrokken organisatie te brengen, maar hij kan ook een onderzoek instellen en een rapport schrijven. De Kinderombudsman laat u altijd weten wat hij met uw klacht doet, of wat u zelf naar aanleiding van de klacht kunt doen.

Wat doen betrokken instanties met de adviezen van de Kinderombudsman?

De organisaties waarover signalen of klachten binnenkomen, zijn niet verplicht om de adviezen van de Kinderombudsman op te volgen. Hij brengt geen bindend advies of een bindende uitspraak doen.

Wat kan ik doen als mijn klacht ouder is dan een jaar?

Als het voorval waarover u wilt klagen bij de instantie langer dan een jaar geleden is, is de instantie niet verplicht deze klacht in behandeling te nemen. U kunt wel aan de instantie vragen of ze uw klacht alsnog in behandeling willen nemen. Als ze dat doen, maar u bent niet tevreden over het antwoord, dan kan de Kinderombudsman de vraag in behandeling nemen.
Als de instantie echter weigert de klacht alsnog in behandeling te nemen, kan ook de Kinderombudsman de klacht niet in behandeling nemen. U kunt in die gevallen natuurlijk nog wel een signaal afgeven aan de Kinderombudsman.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb over (een medewerker van) de Kinderombudsman?

De Kinderombudsman doet zijn best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw zaak correct te behandelen. Vindt u echter dat u niet behoorlijk behandeld bent door ons? Of bent u niet tevreden met de manier waarop wij u te woord hebben gestaan?
Dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen per brief of e-mail. Vermeld in ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer. Wanneer uw klacht een dossiernummer van ons heeft gekregen, dan vragen wij u ook dit te vermelden.

Stuur uw brief naar:
De Kinderombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Meer informatie vindt u ook in de officiële klachtregeling van de Nationale ombudsman.

Hoe gaat de Kinderombudsman om met persoonsgegevens?

De Kinderomnbudsman vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. In de privacyverklaring van het Bureau Nationale ombudsman, waar de Kinderombudsman onderdeel van uitmaakt, leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.